Forskellige metoder anvendes for psykisk lidende

Når du lider af en psykisk sygdom er der sjældent simpelt, hvor du skal hente din hjælp henne. Mange private psykologer, læger og terapeuter har deres helt egen og specifikke behandlingsform og de fleste har desværre erfaringer med at skulle have en aftale mange forskellige steder, før de rette metoder udkæmper de psykiske lidelser. Før de sidder over for den rette kompetente psykolog for dem.

Det personlige spiller en væsentlig rolle

Sommetider kan det også mest af alt have noget med det personlige at gøre. Om personligheden hos psykologen bare når ind til patientens. Uden er det vanskeligt at turde åbne sig op. De fleste psykologer har tillært evnerne til det, eller også er det en del af deres natur at være så empatiske og kunne nå ind til et psykisk lidende menneske i den ene eller anden grad. Give dem tryghed og ro. Hvis et godt match ikke har fundet et sted mellem en patient og psykolog, kan det have mange årsager, og vil aldrig være nogens skyld. Der er jo ingen psykologer, der ikke ønsker at kunne give det, der vil hjælpe en patient.

Psykisk forstyrrelse kan stå i vejen for de gode hensigter

Sommetider kan det også være en del af den psykiske forstyrrelse hos patienten, du uheldigvis som psykolog eller almindelig bekendt rammer ind i. OCD-ramte patienter kan have en indgroet ulogisk forbi for noget specifikt. Hvilket kan være noget nyt dag til dag. Og bliver man som ODC-ramt sat i en utryg situation, er det eneste naturlige med det samme at finde et nyt fokuspunkt, der på en usund måde, skal pålægges noget kontrol. Det er en måde at overleve på, og sjovt er det jo ikke for den enkelte selv. Et behov for en bestemt orden, der ikke nødvendigvis lige fandt sted på psykologens kontor, den dag, de havde et møde. Så er det umuligt for patienten at tage noget ind. Ligeledes kan der være noget med den måde psykologens hår sidder på, en plakat eller noget, der vækker traumatiske erindringer op, og ja, det kan og bør man kunne se bort fra, men det er jo faktisk dét, de sidder på psykologens kontor for at få metoder til. Nødvendigvis har det ikke noget at gøre med psykologens kompetencer eller fordi patienten vil være uimodtagelige over for hjælp.

Få hjælp med forskellige metoder og værktøjer

Hos psykologen midt i hjertet af København tilbydes du at få et terapiforløb med metakognitiv metode som middel til bekæmpelse af din angst eller depression. Med fysisk skade som eksempelvis hjernerystelse, er der også hjælp at hente her. For ud over de irriterende tilhørende mén, sådan en skade medgiver, kan en fysisk skade også føre til bekymringer, stress og angst. Især i forbindelse med hjernen, da vi ved, hvor skrøbelig, den er. læs meget mere om, hvad du kan blive tilbud her. Lider du af hjernetræthed eller koncentrations- og hukommelsesbesvær, eller en anden lignende mental udfordring, vil du kunne blive hjulpet til at forvalte din energi bedre. Dette vil øge et socialt liv og skabe dig en bedre trivsel. Ligeledes kan du som pårørende få konkrete værktøjer til jeres rolle i ens nær persons psykiske lidelse eller depression.