Hvad er astrologi for en fætter?

Astrologi er i dag noget, de fleste gør lidt grin med. Og måske har du også været betænkelig over, hvad det egentlig er for noget. Du ved, det sikkert har noget at gøre med de horoskoper, man finder i ugeblade og aviser, som der på en eller anden måde ofte har ret. Det er dog ikke helt rigtigt. Det er nærmere en slags tro eller teori, der har rødder mange tusind år tilbage, men er blevet mere populært med tiden. Nu er du blevet nysgerrig og må vide mere om historien.

Her kan du læse meget mere om astrologi.

Hvor stammer astrologi fra?

Astrologi er langt fra noget nyt. De allertidligste spor af astrologien stammer fra babyloniske kileskrifttekster fra ca. 1800 f.Kr. Dog uden at nævne ordet astrologi direkte. Den slags ord gjorde de sig ikke i. I stedet for at begivenheder og mennesker styredes af astrologiske elementer, troede man på, at Gud havde en finger med i spillet.

Efterhånden fik man mere smag for det astrologiske aspekt og begyndte at udvikle horoskoper, der forudsagde diverse begivenheder. Det ældste horoskop stammer helt tilbage fra Babylonien ca. 400 f.Kr.

Grækerne blev nysgerrige på emnet og navngav det: Astrologi. Men det var ikke nok for dem, derfor udviklede de den nye horoskopastrologi, hvor de gjorde brug af babyloniske, egyptiske og selvfølgelig græske elementer.

Populariteten voksede, men den voksede langsomt. Først i århundrederne omkring Kristi fødsel fik den betydning for den vestlige verden. Herfra gik det… Stadig langsomt. Vi skal helt frem til 1400-tallet, før det for alvor blev populært. Gennem middelalderen og renæssancen voksede interessen stødt.

Hvad er astrologi?

Grækerne er ikke bange for at tage æren for astrologien. Derfor er ordet græsk og betyder noget i retning af læren om stjerner, stjernelære eller stjernebetydning. Hvad du end oversætter det til, har det med det samme at gøre.

Man kan sige, at det er en teori eller tro på, at himmellegemernes – altså stjernernes, solens, månens og alle de andre planeters – bevægelser har indflydelse på begivenheder og dit liv.

I gamle dage troede man, som sagt, på lidt andre ting end i dag. Derfor mente man, at himmellegemernes bevægelser og placeringer var direkte varslinger mod kriser. Det kunne være hungersnød, krig og andet. Heldigvis kunne kongen afværge det med magi.

Nu tror vi mere på, at planeternes og stjernernes bevægelser har betydning for, hvordan du bliver og hvordan det kommer til at gå dig i livet.

Et omdiskuteret emne

Allerede i oldtiden blev astrologien latterliggjort af Cicero. Det var alt for mystisk for ham og alle der lavede disse horoskoper burde forvises. Hvilket også skete i Rom. Her blev horoskopstillere indimellem forvist fra byen som folkeforførere. Kirkepræsterne var heller ikke længe om at bandlyse astrologien. Der var ikke plads til både den kristne religion og denne astrologiske trolddom.

Heldigvis stak astrologien af til Indien og overlevede. Her udviklede den sig og blev større og stærkere end nogensinde før. Inden længe bredte den sig til hele verden og endte som det vi kender i dag: Horoskoper der på magisk vis ser ud til at forudsige dit liv.