rodbycamping.dk

Man håber selvfølgelig, at det aldrig sker for en selv eller nogen, som man kender. Realiteten er desværre sådan, at der finder trafikuheld sted hver dag i Danmark. Alene i 2018 blev 3458 mennesker enten skadede eller dræbt i trafikken herhjemme. Trafikuheld påvirker derfor årligt rigtig mange mennesker. Hvis du har været involveret i et uheld, så kan du læse mere om muligheden for at få trafikuhelds erstatning her.

Men skulle uheldet være ude, så er det rart at vide, hvad man skal gøre i sådan en situation. Læs med herunder og bliv klogere på hvordan du skal reagere afhængigt af din rolle i uheldet.

Hvis du er vidne til trafikuheldet

Hvis du er vidne til et trafikuheld, så skal du undgå det, som kaldes for ”The Bystander Effect” – eller på dansk ”Vidne-effekten”. Dette term referer til påstanden om, at enkelt personer er mindre tilbøjelige til at træde ind og tilbyde sin hjælp, når der er andre vidner til stede.

Denne effekt kan være rigtig farlig, da det kan resultere i, at ingen af vidnerne træder til og yder den hjælp, som der kan være brug for efter et trafikuheld. Måden, hvorpå man undgår dette, er ved at overvinde sig selv og bare begynde at hjælpe.

Hvis du prøver at få andre vidner til at hjælpe dig, så bør du ligeledes undgå at råbe instrukser, såsom ”ring 112” ud i luften, da du igen risikerer, at alle antager, at der er en anden person, som ringer. I stedet bør du finde en specifik person og give dem instruksen, som f.eks. kunne lyde: ”Dig i den gule regnjakke, du skal ringe 112 nu”.

Som vidne bør du også altid vurdere, hvor der er mest brug for din hjælp; er der nogle sårede personer, som du kan hjælpe? Kan du fjerne vragdele fra vejen, så ambulancen kan komme frem? Eller er det måske bedst, at du bare undgår at gå i vejen for alle andre?

Hvis du er indblandet i uheldet, men ikke er såret

Hvis du er indblandet i uheldet, men ikke er kommet til skade, så bør du først og fremmest tjekke om de andre mennesker, som var indblandet i uheldet, er okay. Hvis de er sårede, så bør du ringe 112 og yde førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

Hvis alle parter er okay, så bør du indsamle informationer. Få de andre indblandede personers fulde navne, adresse, telefonnummer og registreringsnummer. Derudover bør du også samle personlige informationer fra vidnerne, sådan at du kan kontakte disse igen. Du kan også med fordel kontakte dit forsikringsselskab allerede nu.

Hvis der er børn indblandet i trafikuheldet

Trafikuheld er altid svære, men de bliver endnu værre, når der er børn indblandet i uheldet. Det er derfor vigtigt, at du er ekstra varsom og opmærksom, hvad enten barnet/børnene er sårede eller er sluppet helskindet fra ulykken.

Du bør aldrig hæve stemmen overfor børn ved en ulykke. Selvom de måske ikke er kommet fysisk til skade, så er de sikkert både bange og kede af det. Det er derfor en god ide at bruge en blid og rolig stemme, imens du prøver at trøste barnet.

Hvis barnets forældre er kommet til skade, men der er andre mennesker til at tage sig af dem, så bør du fokusere på barnet. Sæt jer lidt væk fra forældrene og prøv måske at snakke om noget andet, sådan at barnet falder lidt til ro og ikke er helt så bange mere. Du kan spørge ind til navn, alder, yndlingsfag, osv.; emnet er ikke vigtigt, så længe i bare snakker.

Bliv hos barnet indtil der er en politibetjent eller ambulanceredder, som kan overtage og passe på barnet.